Maakt het je eigen

NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden

Vaste inrichting NHL Stenden Hogeschool
Ontwerp: Studio Spring

Realisatie tetriswand met verschillende zitjes, tribunetrap met podium, wandzit, studeerplekken.