Maakt het je eigen

Fonds voor Cultuurparticipatie

Kantoorinrichting
Architect: Workshop of Wonders

Cultuur maken geeft plezier, brengt mensen samen en maakt de verhalen van ons allemaal zichtbaar. Door zelf cultuur te maken geven mensen vorm en betekenis aan een omgeving die voortdurend verandert. Zo is ook de 'eigen' inrichting van Fonds voor Cultuurparticipatie tot stand gekomen.