Maakt het je eigen

EnTranCe Hanzehogeschool

Inrichtingselementen
Architect: Interne Zaken / Nicole Lagarde

Het Energy Transition Centre (EnTranCe) in Groningen is voorzien van divers maatwerk, zoals tafels, banken en werkplekken.